Have the last word nghĩa là gì?

Cụm have the last word nghĩa là gì và the last word hoặc last word nghĩa là gì?

Cụm từ “ have the last word “ bao gồm những từ vựng quen thuộc nhưng khi sử dụng kết hợp với nhau tạo thành ý nghĩa khác và được sử dụng trong các ngữ cảnh đặc trưng. Cùng biettout.com tìm hiểu have the last word nghĩa là gì và last word nghĩa là gì trong ngữ cảnh này.

Các ví dụ:

-    You have to have the last word on this discussion.
-    That is my last word on the matter.
-    The argument ends now, this is the last word from our director. 

-    Let love have the last word.

Nghĩa: have the last word nghĩa là đưa ra quyết định cuối cùng (trong một vấn đề, thảo luận, tranh cãi,…). Trong ngữ cảnh này, the last word / last word có nghĩa là kết quả / lựa chọn / phương án cuối cùng.

Nếu tham gia các kỳ assessment của một số công ty nước ngoài, các bạn cũng có thể gặp câu hỏi “ do you prefer to have the last word ? “. Đây là một câu hỏi EQ để đánh giá tố chất lãnh đạo của ứng viên.

 

Phân biệt Sensible và Sensitive

Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh về Lễ Giáng sinh

Từ vựng Tiếng Anh chủ đề FAMILY

Catch-22 " nghĩa là gì?

Bình luận

TOP