Những mẹo vặt thú vị trong các phép toán số học

Dưới đây là tổng hợp một số thủ thuật trong số học mà bạn có thể áp dụng để gây ấn tượng với bạn bè, ngoài ra cũng có thể sử dụng để tạo các trò vui trong các cuộc họp mặt. Chắc chắn là những mẹo hay này sẽ khiến mọi người trầm trồ thích thú và vui vẻ hơn đấy.

01.   Phép nhân với số 6

Nếu bạn nhân 6 với một số chẵn có một chữ số, kết quả sẽ là một số có chữ số hàng chục bằng một nửa số được nhân đó.
Ví dụ : 6 x 4 = 24.
Trong đó số 24 có chữ số hàng chục là “2”, bằng một nửa số được nhân là số “4”.

02.     Kết quả bằng 2

Thử làm theo các bước sau:

1.    Hãy nghĩ về một con số.
2.    Nhân nó với 3.
3.    Cộng thêm 6.
4.    Chia kết quả cho 3.
5.    Trừ số được chọn ban đầu cho kết quả sau khi chia cho 3 ở Bước 4.

Kết quả cuối cùng sẽ bằng 2.

03.     Số có ba chữ số giống nhau

1.    Hãy nghĩ về một số bất kỳ có ba chữ số giống nhau, ví dụ 333, 666, 777, 999,….
2.    Cộng ba chữ số lại với nhau
3.    Chia số có ba chữ số ban đầu cho kết quả ở Bước 2.

Kết quả sẽ bằng 37.
Ví dụ: 333 chia cho 9 (3+3+3) bằng 37.

04.     Số có sáu chữ số trở thành số có ba chữ số

1.    Lấy một số bất kỳ có ba chữ số và viết hai lần để tạo thành một số có sáu chữ số. Ví dụ số 371371 hoặc 552552.
2.    Chia số có 6 chữ số này cho 7.
3.    Sau đó chia tiếp cho 11.
4.    Và cuối cùng chia cho 13.

Kết quả bằng số có ba chữ số ban đầu.
Ví dụ: Lấy 371371 chia cho 7, sau đó chia 11 và cuối cùng chia cho 13. Kết quả bằng 371.

05.    Quy tắc 11

Đây là một cách tính nhẩm nhanh để nhân một số có hai chữ số với 11.

1.    Lấy một số có hai chữ số bất kỳ
2.    Tách hai chữ số trong số đã chọn ra.
3.    Cộng hai chữ số lại với nhau.
4.    Lấy kết quả ở Bước 3 đặt giữa hai chữ số trong số ban đầu. Nếu kết quả ở Bước 3 là một số lớn hơn 9, hãy đặt chữ số hàng đơn vị của kết quả vào giữa hai chữ số ban đầu và cộng dồn chữ số hàng chục của kết quả Bước 3 vào chữ số hàng chục của số ban đầu.

Ví dụ:
72 x 11 = 792 ( 7 + 2 = 9, lấy 9 đặt giữa 7 và 2 ra kết quả là 792).
89 x 11 = 979 (8 + 9 = 17 > 9, lấy 7 đặt giữa 8 và 9 => 879, lấy 1 cộng vào 8 bằng 9 => kết quả cuối cùng là 979). 

06.    Cách ghi nhớ số Pi

Để nhớ bảy chữ số đầu tiên của số pi , hãy đếm số chữ cái trong mỗi từ của câu sau đây:
"How do I wish I could calculate Pi".
Kết quả số chữ cái của các từ chính là 7 chữ số đầu tiên của số pi: 3.141592

07.     Số chứa các chữ số 1, 2, 4, 5, 7, 8

1.    Chọn một số từ 1 đến 6.
2.    Nhân số đó với 9.
3.    Nhân tiếp với 111.
4.    Sau đó nhân với 1001.
5.    Chia kết quả ở Bước 4 cho 7.

Kết quả là một số chứa các chữ số 1, 2, 4, 5, 7 và 8. 

08.    Ôn lại những quy tắc chia hết đơn giản

•    Một số chia hết cho 2 nếu chữ số cuối là bội của 2.
•    Một số chia hết cho 3 nếu tổng các chữ số chia hết cho 3
•    Một số chia hết cho 4 nếu hai chữ số cuối chia hết cho 4
•    Một số chia hết cho 5 nếu chữ số cuối cùng là 0 hoặc 5
•    Một số chia hết cho 6 nếu thỏa mãn các quy tắc chia hết cho 2 và chia hết cho 3.
•    Một số chia hết cho 9 nếu tổng các chữ số chia hết cho 9
•    Một số chia hết cho 10 nếu số đó kết thúc bằng chữ số 0.
•    Một số chia hết cho 12 nếu số chia hết cho 3 và chia hết cho 4.

 

Những món ăn dát vàng có an toàn không?

Vì sao những con quạ thông minh hơn bạn nghĩ

Thời gian là gì? Những định nghĩa và lý giải đơn giản nhất

Tin tưởng hay không tin tưởng?

Dập lửa bằng nước nóng hay nước lạnh nhanh hơn?

Những điều bất ngờ về cơ thể mà bạn chưa biết

Có phải chỉ có loài người mới được hưởng các quyền cơ bản?

Tại sao một số quốc gia lái xe bên trái trong khi các quốc gia khác lái xe bên phải?

Tại sao con người có ít lông?

Tại sao chó vẫy đuôi?

Tại sao chúng ta quên?

Tại sao con trai không được chơi với búp bê?

Bình luận

TOP