Con cá có mí mắt không?

Có bao giờ bạn thắc mắc các loài cá có mí mắt như con người và lúc ngủ có nhắm mắt không?

Khác với con người và nhiều loài động vật có vú khác, cá sống trong môi trường nước. Mắt cá được tiến hóa phù hợp với môi trường sống của chúng, do đó, khác với các động vật sống trên cạn, mắt cá không có mí mắt.

Như vậy, vì không có mí mắt nên khi ngủ cá sẽ mở mắt ngủ chứ không nhắm mắt như con người!

Xem thêm: Tại sao 1+1=2 ?

Xem thêm: Con tôm có mấy cái chân?

Bình luận

TOP