Phân biệt các loại thẻ ngân hàng

Tựu chung lại, có 3 loại thẻ chính là Thẻ ghi nợ (Debit Card), Thẻ trả trước (Prepaid Card/Prepay Card) và Thẻ tín dụng (Credit Card).

1.    Thẻ ghi nợ (Debit Card)

Thẻ ghi nợ (Debit Card) là thẻ liên kết với một tài khoản thanh toán ở một ngân hàng của bạn. Số dư của Thẻ ghi nợ (Debit Card) sẽ bằng với số dư của tài khoản ngân hàng liên kết tương ứng. Đối với loại thẻ này, khi bạn có tiền trong tài khoản thì mới sử dụng được. Loại thẻ ghi nợ (Debit Card) hay gặp nhất là thẻ ATM.

2.    Thẻ trả trước (Prepaid Card/Prepay Card)

Khác với thẻ ghi nợ (Debit Card) thì Thẻ trả trước (Prepaid Card/Prepay Card) không liên kết với tài khoản thanh toán. Số dư của Thẻ trả trước bằng với số tiền mà bạn nộp vào thẻ để sử dụng. Để dễ hình dung thì Thẻ trả trước khá giống với Sim điện thoại trả trước, khách hàng cần nộp tiền vào sim trước rồi mới sử dụng được. Do đó, mức độ an toàn của thẻ khá cao. Khi bị mất thẻ, bạn chỉ bị rủi ro mất đi số tiền đã nộp vào thẻ mà không cần lo lắng đến tổng tiền nằm trong tài khoản ngân hàng của mình. Thẻ này tương đối ít phổ biến.

3.    Thẻ tín dụng (Credit Card)

Nếu Thẻ trả trước giống với Sim di động trả trước thì Thẻ tín dụng (Credit Card) lại khá giống với Sim di động trả sau. Dựa trên mức tín nhiệm của một khách hàng, Ngân hàng sẽ cấp cho khách hàng một hạn mức tiền để sử dụng. Mỗi tháng, phía Ngân hàng sẽ tổng kết các chi tiêu và thanh toán trong tháng của thẻ tín dụng thành một bảng Sao kê. Chủ thẻ căn cứ trên bảng Sao kê này để thực hiện thanh toán lại cho Ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng có thể sử dụng trước số tiền theo hạn mức mà ngân hàng cấp và thanh toán lại sau. Tuy nhiên, nếu thanh toán trễ hạn, chủ thẻ sẽ phải chịu mức phạt rất cao.

Xem thêm Ý Nghĩa Tên Của Một Số Thương Hiệu Quen Thuộc Sẽ Khiến Bạn Bất Ngờ

Xem thêm Nguyên lý tiếp thị - Philip Kotler và Gary Armstrong

Bình luận

TOP